De Leonhard-Woltjer Stichting

Missie

De Leonhard-Woltjer Stichting (LWS) stelt zich ten doel de studie en kennis van het Arabisch cultuurgebied in het Nederlands taalgebied te bevorderen. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op de politieke en sociale geschiedenis van de Palestijnen en van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Vanuit deze optiek beoogt de Stichting het stimuleren, verbreiden en toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van het conflict en naar de factoren die een duurzame vrede in de weg staan. Leidraad daarbij is het internationaal recht.

Bestuurs­leden

Quinten van de Wijdeven (voorzitter), Jurgen van der Wal (penningmeester), Paul Aarts (secretaris), Manar El Amrani, Mouin Rabbani, Janneke Stegeman en Dina Zbeidy

Leden van de Raad van Bijstand en Toezicht

Wim Bartels en Bertus Hendriks

Directeur

Fadi Hirzalla

Bestuur en historie

Geschiedenis

De Leonhard-Woltjer Stichting (LWS) maakt deel uit van de nalaten­schap van mevrouw L.M.C. (Lieneke) Woltjer-Van der Hoeven Leonhard, die eind jaren vijf­tig, na vele reizen en perioden van verblijf in verschil­lende Arabische lan­den, verknocht raakte aan de Arabische cultuur.

Dit verblijf in de Arabische wereld gaf haar de overtuiging dat er iets funda­menteel ver­­keerd was in de manier waarop het Westen om­gaat met de Arabische vol­­keren, in het bij­zonder met de Palestijnen. Zij in­ves­teerde haar tijd, energie en later ook haar ver­mogen in het bestu­deren van de ontstaans­­geschiedenis van het Palestijnse vraag­stuk. Naarstig ver­zamelde ze boeken en artikelen, en ze werkte aan een pu­blicatie die ze door haar over­lijden in 1988 helaas nooit afkreeg.

Ze begon de LWS om de weten­schappelijke studie en kennis van het Arabisch cultuur­gebied, en de Palestijnse kwestie in het bijzonder, te bevor­deren en de vruchten daarvan te ver­spreiden onder een breed publiek. De LWS kon echter pas in 2009 actief worden, nadat het de beschikking kreeg over de erfenis van mevrouw Woltjer-Van der Hoeven Leonhard en zo haar missie kon voortzetten.

Programma

Wetenschappelijk onderzoek

De LWS beoogt bestaand weten­schappelijk onderzoek breed toe­gankelijk te maken, en om nieuw weten­schappelijk onderzoek naar onver­kende terreinen te faciliteren en te financieren.

Visiting scholar

De LWS organiseerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht een terug­kerende visiting scholarschip voor talentvolle, jonge weten­schappers. Tijdens hun verblijf in Nederland namen de wetenschappers deel aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten met betrekking tot het Palestijnse vraagstuk in historisch perspectief. Dit programmaonderdeel werd in 2015, 2016 en 2017 uitgevoerd en is thans afgerond.

Bijeenkomsten

De LWS organiseert en financiert weten­schappelijke seminars, lezingen en andere bijeen­komsten over actuele thema’s om de betrokken­heid bij het Israëlisch-Palestijnse conflict te bevorderen onder het algemene publiek, en onder weten­schappers in het bijzonder.

Scriptieprijs

Jaarlijks reikt de LWS een scriptieprijs uit voor masterscripties over het Palestijnse volk en/of het conflict tussen de Palestijnen en Israëli’s. Scripties kunnen worden ingestuurd tot 1 oktober na het academische jaar waarin ze zijn afgerond. Bijvoorbeeld: scripties afgerond in het academische jaar 2021/2022 kunnen worden ingestuurd tot 1 oktober 2022. De winnaar ontvangt € 1500. Zie hier meer informatie over de scriptieprijs van 2022.

Stages en scripties in historisch Palestina

De LWS ondersteunt jaarlijks twee studenten met € 1000 (p.p.) voor het doen van scriptieonderzoek of een stage in Israël/Palestina. Zie sectie Financiële Steun voor meer informatie over het aanvragen van een toelage.
Naast financiële ondersteuning brengen we geïnteresseerde studenten graag in contact met de heer Toine van Teefelen. Hij is vanuit Bethlehem beschikbaar voor advies over het doen van veldwerk in Israël/Palestina. Hij kan over tal van onderwerpen adviseren en je daarvoor ook in contact brengen met zijn lokale netwerk.

Activiteiten

2022

Scriptieprijs 2022

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Renske Hollants won de prijs voor het academisch jaar 2021/2022, waarvoor zij 1500 Euro en een certificaat ontving. Haar scriptie, genaamd “Advancing Accountability? Orientalism, Impunity and International Crimes”, kunt u hier inzien.

Disarming Design

De LWS heeft steun gegeven aan Disarming Design, een tijdelijke Mastersprogramma (2020-2022) van het Sandberg Instituut van de Gerrit Rietveld Academie. Dit programma is “committed to design practices in situations of oppression and acts on the overlap of design, crafts, poetry, pedagogy and politics. It derives from the long-term collaboration between the Design Department [of the Sandberg Institute] and the thought provoking design label ‘Disarming Design from Palestine’.” Als LWS steunden we één van de deelnemende studenten, Saja Amro, met een studiebeurs t.w.v. 12800 Euro. Haar afstudeeressay kan hier worden ingezien.

Discussie over silencing

Op 30 juni 2022 organiseerden we, samen met Een Ander Joods Geluid en in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, een discussie over “silencing”. Silencing gaat om pogingen van de Israëllobby om mensen en organisaties die zich kritisch willen uitlaten over Israëls illegale en mensonterende politiek jegens de Palestijnen de mond te snoeren. Silencing wordt bijvoorbeeld gedaan door mensen zwart te maken, antisemiet te noemen, te ridiculiseren, in hun eer aan te tasten en te bedreigen, of door bestuurders onder de druk te zetten om een openbaar kritisch debat over Israëls politiek te annuleren door te claimen dat de joodse gemeenschap zich “onveilig voelt” bij zo’n debat. Op 30 juni spraken we in drie rondes over zulke praktijken. Eerst sprak Peter Beinart (City University of New York) over de aard, oorzaken en gevolgen van silencing. Daarna gaf Alice Garcia een overzicht van silencing-praktijken in Nederland op basis van een onderzoek dat zij en haar collega’s bij de European Legal Support Center deden (zie hun rapport hier). Tot slot gingen studenten Layla Kattermann en Itaï van de Wal in op silencing op universiteiten en de pogingen van de Israëllobby om een WOB-verzoek over de academische relaties tussen Nederland en Israël te frustreren. LWS-bestuurslid Dina Zbeidy zat de avond voor. U kunt de discussie hieronder terugkijken.

 

2021

Scriptieprijs 2021

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Mohammed Badran won de prijs voor het academisch jaar 2020/2021, waarvoor hij 1500 Euro en een certificaat ontving. Zijn scriptie, genaamd “The ethnography of passports: Palestinian refugees of Syria and passport dysphoria”, kunt u hier inzien.

Onderzoek ELSC 

De LWS heeft steun gegeven aan de European Legal Support Center (ELSC) voor een onderzoek naar de ondermijning van activisten in Nederland die schendingen van Palestijnse rechten door Israël aan de kaak willen stellen. Het onderzoek resulteerde in een gedetailleerd rapport – hier te downloaden – dat negen tactieken beschrijft die gebruikt worden om deze activisten de mond te snoeren. De meest toegepaste tactiek bestaat volgens het rapport (p. 5) uit “smear campaigns, usually by means of inflammatory and unfounded allegations of antisemitism or support of terrorism, which publicly discredit those who take a stand against Israel’s violations of Palestinian human rights and humanitarian law.” Meer informatie (ook over vergelijkbaar onderzoek in andere landen) is te vinden op de website van de ELSC

2020

Scriptieprijs 2020

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Marthe de Roos won de prijs voor het academisch jaar 2019/2020, waarvoor zij 1500 Euro en een certificaat ontving. Haar scriptie, genaamd “Making a home in Palestine: Revealing the true colours of the Israeli ID card system”, kunt u hier lezen.

Webinars “The question of apartheid in Israel/Palestine”

De LWS heeft steun gegeven aan drie webinars die door DocP, The Rights Forum en Palestine Link op 28 mei, 4 juni en 11 juni 2020 werden georganiseerd. De webinars gingen over “the relevance of the concept of apartheid for analyzing the human rights situation in Palestine and for the Palestinian struggle against institutionalized oppression, discrimination and colonization.” Aan de webinars deden verschillende vooraanstaande sprekers mee, waaronder John Dugard, Ilan Pappe, Ronnie Kasrils en Diana Buttu. De webinars kunnen hieronder bekeken worden.

Disarming Design

De LWS zal steun verlenen aan Disarming Design, een tijdelijke Mastersprogramma (2020-2022) van het Sandberg Instituut van de Gerrit Rietveld Academie. Dit programma is “committed to design practices in situations of oppression and acts on the overlap of design, crafts, poetry, pedagogy and politics. It derives from the long-term collaboration between the Design Department and the thought provoking design label ‘Disarming Design from Palestine’.” Er nemen 17 studenten deel aan het programma, waarvan 5 uit de EU komen en 12 uit het Midden-Oosten. Van de 17 studenten komen er 7 uit Palestina of de Palestijnse diaspora.

Ondersteuning FFIPP

Ook in 2020 en 2021 zullen we de Nederlandse afdeling van het FFIPP (Educational Network for Human Rights in Palestine/Israel) met een kleine bijdrage steunen ten behoeve van het organiseren van een educatief programma. Normaliter organiseert het FFIPP jaarlijks zomerstages in Israël en/of Palestina. Door de restricties in reizen en samenkomen ten gevolge van COVID19 wordt er in 2020 in plaats van een fysiek zomerprogramma een digitaal programma aangeboden, aangevuld met een aantal webinars in de loop van 2020 en 2021.

Deelname aan project CrossRoads

Sinds juni 2020 nemen we als adviserend/co-organiserend partner deel aan het NWO-project “CrossRoads: European cultural diplomacy and Arab Christians in Palestine. A connected history during the formative years of the Middle East“, geleid door Dr. Karène Sanchez Summerer. Het doel van het onderzoeksproject is als volgt geformuleerd: “This project aims to revisit the relationship between the European cultural agenda and the local identity formation process, and social and religious transformations of Arab Christian communities in Palestine, when the British ruled via the Mandate. What was the role of culture in European policies regarding the Arabs of Palestine? How did Arab Christians use culture to define their place in the proto-national and religious configuration between 1920 and 1950?”

Stages in Israël/Palestina

Wij geven jaarlijks maximaal 2 individuele studenten een kleine financiële ondersteuning voor het doen van een stage in Israël/Palestina. Dit jaar ondersteunden we de onderzoeksstage van Quinten van de Wijdeven ten behoeve van zijn scriptie over de “illiberalisering van Israël”, hier in te zien. Daarnaast ondersteunden we het scriptieonderzoek van Lani Torfs (hier in te zien) over hoe jonge Palestijnen in Hebron omgaan met vrouwenrechten.

2019

Scriptieprijs 2019

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Alexia Guillaume won de prijs voor het academisch jaar 2018/2019, waarvoor zij 1500 Euro en een certificaat ontving. Haar scriptie, genaamd “Administrative demolitions of Palestinian homes in the West Bank: Undermining property rights as a path to Israeli annexation”, kunt u hier lezen.

Jaarlijkse debat

Elk jaar organiseren wij samen met o.a. Een Ander Joods Geluid een groot debat met prominente gasten. Dit jaar organiseerden wij op 4 oktober 2019 in De Balie (Amsterdam) een debat over het Nederlandse Israëlbeleid, in het bijzonder over de vraag of Nederland zijn koers in dat beleid moet veranderen wil het effectief bij kunnen dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. Vier gasten spraken hierover met elkaar en met het aanwezige publiek:
Peter Malcontent, werkzaam bij de Universiteit Utrecht
Erwin van Veen, senior research fellow aan het Instituut Clingendael
Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid en woordvoerder buitenlandse zaken voor de SP
Hessel Knippels, Algemeen Bestuurslid Politiek voor de jongerenafdeling van de VVD
Voor een snelle indruk van de presentaties van Peter Malcontent en Erwin van Veen kunt u hun gebruikte PowerPoints hier inzien. Hieronder vindt u tevens een volledige video-opname van de bijeenkomst. Bekijk de bijeenkomst voor een nadere uitleg bij de PowerPoint-slides.

Studiereis FFIPP

Ook dit jaar hebben we de Nederlandse afdeling van het FFIPP (Educational Network for Human Rights in Palestine/Israel) met een kleine bijdrage gesteund ten behoeve van het organiseren van educatieve reizen naar en stages in Israël en/of Palestina. FFIPP-NL organiseert elke zomer zo’n programma voor drie of vier Nederlandse studenten, die samen met studenten uit het internationale netwerk van FFIPP eerst een “oriëntatieweek” met lezingen, discussies en excursies volgen, waarmee ze zich kunnen informeren over de situatie in Israël/Palestina, en vervolgens een maand lang stage lopen bij een NGO in Israël of Palestina.

2018

Discussie met David Sheen

Het bezoek dat de Canadees-Israëlische journalist David Sheen medio december 2018 aan Nederland bracht werd mede door de LWS ondersteund. Meer informatie over het voornaamste publieke optreden van Sheen, in De Balie op 12 december 2018, vindt u hier; de beelden kunt u hieronder terugkijken.

 

Jaarlijkse debat

Elk jaar organiseren wij samen met De Nieuwe Liefde en Een Ander Joods Geluid een groot debat met prominente gasten. Dit jaar hadden wij de Palestijns-Amerikaanse journalist Ali Abunimah en de Israëlische activist Eitan Bronstein Aparicio uitgenodigd om op 2 oktober 2018 te spreken over het Palestijnse Recht op Terugkeer (zie meer info hier, en video-opname hieronder). De sprekers hebben tevens presentaties gegeven in Nijmegen (3 oktober, zie hier) en in Den Haag (4 oktober, zie hier). Daarnaast zijn ze geïnterviewd door The Rights Forum en OneWorld en hebben ze een gesprek gehad met ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Ondersteuning van stages

Elk jaar ondersteunt de LWS studenten die een stage in Israël en/of Palestina willen doorlopen. Dit jaar steunden we Geke van Vliet. Haar verslag kunt u hier lezen.

Studiereis FFIPP

Ook dit jaar hebben we de Nederlandse afdeling van het FFIPP (Educational Network for Human Rights in Palestine/Israel) met een kleine bijdrage gesteund ten behoeve van het organiseren van educatieve reizen naar en stages in Israël en/of Palestina. FFIPP-NL organiseert elke zomer zo’n programma voor drie of vier Nederlandse studenten, die samen met studenten uit het internationale netwerk van FFIPP eerst een “oriëntatieweek” met lezingen, discussies en excursies volgen, waarmee ze zich kunnen informeren over de situatie in Israël/Palestina, en vervolgens een maand lang stage lopen bij een NGO in Israël of Palestina.

Scriptieprijs 2018

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Benjamin Baars won de prijs voor het academisch jaar 2017/2018, waarvoor hij 1500 Euro en een certificaat ontving (zie foto uitreiking hieronder). Zijn scriptie, genaamd “Keeping yourself occupied with a ‘little’ help from your ‘friends’: On the role of the Palestinian authority, Israel and the international community in counter-insurgency operations against the Palestinian people”, kunt u hier lezen.

Lancering van project 48 Stories

Op 18 mei 2018 werd met financiële behulp van de LWS en een aantal andere organisaties middels een opening in Pakhuis De Zwijger (zie hier en de video hieronder) het project 48 Stories (zie hier) gelanceerd. Dit project beoogt de herinnering en ervaring van de Palestijnse diaspora te visualiseren. In de woorden van de organisatoren NOOR en Paradox: “48 Stories sheds new light on the representation of the Palestinian diaspora. The project documents the memories and everyday lives of Palestinians, both 1948 survivors and their descendants. Many of them live in Gaza, the West Bank or Israel but the vast majority is spread around the world (…). They share the hope of one day acquiring the right of return. (…) Between 2016 and 2018, 7 photographers and filmmakers captured the experiences of Palestinians across the globe. 48 Stories shows a community whose members, although geographically and socioeconomically diverse, are all tied to the same country, landscape and history.”

 

Boek Peter Malcontent over Nederland, Palestina en Israël

Dr. Peter Malcontent (Universiteit Utrecht) presenteerde op 7 mei 2018 zijn boek “Een open zenuw: Nederland en het Israëlisch-Palestijnse conflict”. Dit boek bespreekt de bevindingen van een groot historisch onderzoek, dat door LWS werd gefinancierd, over de Nederlandse politiek t.o.v. Israël en de Palestijnen. De presentatie in Tivoli Vredenburg werd bezocht door enkele honderden belangstellenden. Nadat de auteur zijn belangrijkste bevindingen samenvatte gingen voormalig premier Dries van Agt en diplomaat Robert Serry met elkaar en met het publiek in gesprek over de veranderende verhoudingen tussen Nederland, Palestina en Israël.

2017

Studentenreis Al-Haq en Kalshoven-Gieskes Forum

De LWS heeft ondersteuning verleend aan de Palestijnse NGO Al-Haq en het Nederlandse onderzoeksplatform Kalshoven-Gieskes Forum (KGF) om een studiereis van Leidse rechtenstudenten aan de bezette Palestijnse gebieden te organiseren. Het bezoek vond eind 2017 plaats. Een bondig verslag van de uitvoerders kunt u hier vinden.

LWS Visiting Scholar 2017

Onze visiting scholar van 2017 was Nayrouz Abou Hatoum, een talentvolle jonge Palestijnse antropologe. Op uitnodiging van de LWS verzette zij gedurende enkele maanden onderzoeks- en onderwijstaken aan de afdeling Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Ook gaf zij enkele lezingen. Op 28 maart 2018 gaf Nayrouz ter afsluiting van haar verblijf in Nederland bijvoorbeeld een lezing in het Amsterdamse studentencentrum CREA over politieke, sociale en infrastructurele divisies binnen Jeruzalem (“Borders and Boundaries: The Contest for Jerusalem“), waar LWS-bestuurslid Dina Zbeidy een respons op gaf (zie hieronder foto’s). Eerder op dag fungeerde Nayrouz als hoofdspreker op een workshop (“Our Photographed Tragedy“) die de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam rondom haar bezoek had georganiseerd.

  

Ondersteuning scripties en stages

Elk jaar geven we twee studenten 1000 Euro ondersteuning voor het verrichten van veldwerk voor hun scriptie of het doen van een stage in Israël en/of Palestina. In 2017 waren dat Julius Weise (zie zijn scriptie hier) en Lotta Plomp (zie stageverslag hier).

LWS Scriptieprijs 2017

Elk jaar geeft de LWS een prijs ter waarde van 1500 Euro aan de auteur van de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict en/of de geschiedenis van het Palestijnse volk. Dit jaar won Adar Zehavi de prijs met de scriptie getiteld “Outlawed: Migration through the membrane of the Israeli law” (zie hier).

LWS Israël-Palestina lezing 2017

Dit jaar ging ons jaarlijkse debat over de “grenzen van verzet”. Welk verzet is voor de Palestijnen geoorloofd, mogelijk en effectief? Sprekers: Marcel Brus, Dina Zbeidy, Brigitte Herremans en Dyab Abou Jahjah. De lezing vond plaats op 31 oktober 2017, en werd georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Liefde en Een Ander Joods Geluid.

Studiereis FFIPP

We hebben de Nederlandse afdeling van het FFIPP (Educational Network for Human Rights in Palestine/Israel) met een kleine bijdrage gesteund ten behoeve van het organiseren van educatieve reizen naar en stages in Israël en/of Palestina. FFIPP-NL organiseert elke zomer zo’n programma voor drie of vier Nederlandse studenten, die samen met studenten uit het internationale netwerk van FFIPP eerst een “oriëntatieweek” met lezingen, discussies en excursies volgen, waarmee ze zich kunnen informeren over de situatie in Israël/Palestina, en vervolgens een maand lang stage lopen bij een NGO in Israël of Palestina.

2016

LWS Visiting Scholar 2016

In 2016 was Dr. Cherine Hussein onze visiting scholar aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar verblijf verrichte zij diverse onderwijstaken en werkte zij aan wetenschappelijke publicaties. Ook gaf ze in het kader van haar verblijf aan de UU een lezing.

LWS Israël-Palestina lezing 2016

Over de boycot van Israël, met Samer Abdelnour, Farid Esack en Norman Finkelstein. De lezing werd, op 7 oktober 2016, georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Liefde en Een Ander Joods Geluid.

LWS Scriptieprijs 2016

Gewonnen door Heidrun Berkes voor de scriptie: Economic development under occupation: A case study of the diary sector in the Hebron governorate (zie foto uitreiking hieronder)

De VVD en de kwestie Israël-Palestina

De LWS heeft bijgedragen aan de financiering van Egbert Harmsens onderzoek naar de standpunten van de VVD ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een samenvattend artikel is hier te vinden.

Securitizing Worlds

De LWS ondersteunde een academisch symposium (14-16 september 2016, Universiteit van Amsterdam) over de humanitaire, militaire en ideologische aspecten van Israëls mondiale wapenindustrie. De conferentie werd georganiseerd door Gate48, organisatie van kritische Israëli’s in Nederland. Hier vindt u meer informatie over het symposium.

2015

Ronde tafel: Academici en het conflict

Op 22 april 2015 organiseerde de LWS een ronde tafel over de rol van academici in de discussie over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoofdgasten waren Omar Barghouti (medestichter van de BDS-beweging), Prof Dr Farid Esack (Universiteit van Johannesburg), Dr Jeff Handmaker (International Institute of Social Studies), Prof Dr David Lloyd (Universiteit van California), en Eyal Sivan (Universiteit van Exeter). Rondom deze kleinschalige en besloten bijeenkomst werd in samenwerking met diverse partners een viertal aanvullende publieksbijeenkomsten georganiseerd:

What’s art got to with it?

Van 29 april t/m 1 mei 2015 kwamen 30 kunstenaars uit Israël, Palestina, Nederland en Vlaanderen samen in De Balie voor What’s art got to do with it?, een driedaagse cultuurconferentie met debat over de rol van film, dans, theater en literatuur in de discussie over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De LWS was een van de sponsors van dit event.

LWS Scriptieprijs 2015

Gewonnen door Anne Drijvers voor de scriptie: Hebrew works by Arab authors: Literary critiques of Israeli society

LWS Visiting Scholar 2015

In 2015 was Dr. Alaa Tartir onze visiting scholar aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn verblijf verrichte hij diverse onderwijstaken (zoals het doceren van het Mastersvak  “The Israel-Palestine conflict” aan de UU), gaf hij een aantal lezingen in Utrecht en Leiden, schreef hij een aantal opiniestukken, en werkte hij aan wetenschappelijke publicaties.

LWS Israël-Palestina lezing 2015

Over de 1-staat- versus 2-staten-oplossing, met Mouin Rabbani en Jeff Halper. Zie de video hieronder. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Liefde en Een Ander Joods Geluid.

2014

LWS Scriptieprijs 2014

Gewonnen door Assila Al Ahmad voor de scriptie: Exploring the waqf beyond the religious, the institutional, the customary: The Gaza camp experiment

LWS Israël-Palestina lezing 2014

Zie de lezing met de bekende Israëlische historicus Shlomo Sand (16 oktober 2014) hieronder. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Liefde en Een Ander Joods Geluid.

2012

Racisme in Israëlische schoolboeken

Een collegetour met professor Nurit Peled-Elhanan, gespecialiseerd in de beeldvorming van Palestijnen in Israëlische schoolboeken. Haar conclusie: “alle boeken gebruiken racistische of neerbuigende beelden om de Palestijnen af te schilderen als terroristen, vluchtelingen en primitieve boeren”, zo zei zij in Electronic Intifada. In samenwerking met Palestine Link en de Sen Foundation, nodigde de Leonhard-Woltjer Stichting haar uit haar verhaal te doen in een collegetour. Zij sprak op 17 september 2012 op de Rijksuniversiteit Groningen; 18 en 20 september 2012 op de Haagse Hogeschool; en 19 september 2012 op de Universiteit van Maastricht.

LWS Scriptieprijs 2012

Gewonnen door Hafida Talhaoui, voor de scriptie:
Religious folk art as an expression of Palestinian identity: The Jerusalemite Hajj paintings and plates

2011

Right to birth place

Palestine Link is een subsidie verschaft om een impuls te geven aan de implementatie van het recht van Palestijnse Nederlanders om als geboorteland “Palestina” op te geven in de gemeentelijke administratie, als ze daar geboren zijn. Het in dit kader verschenen boek is online op te vragen.

Aan wie is het land beloofd?

Lezingenreeks in De Balie (Amsterdam) over religieuze perspectieven op Israël/Palestina.

  • 31 maart 2011: Anton Wessels en Leila Shadid over perspectieven vanuit de drie heilige boeken
  • 14 april 2011: Paul Mendes-Flohr en Gideon Levy over perspectieven vanuit het jodendom
  • 12 mei 2011: Khalid Hroub en Jeroen Gunning over perspectieven vanuit de islam
  • 16 september 2011: Stephen Sizer, Mark Braverman, Gied ten Berge, Marcel Poorthuis en Janneke Stegeman over christendom en zionisme.

2010

Politics and international law after the Gaza war

Seminar in het Vredespaleis te Den Haag met gerenommeerde deskundigen in internationaal recht. Dit seminar werd door voormalig LWS-bestuurslid Leila Jordens-Cotran georganiseerd.

Financiële steun

Wij geven kleine financiële steun aan projecten – waaronder lezingen, workshops, onderzoeken, en stages en scripties door studenten (Bachelor en Master) – die onze missie bevorderen.

Voor wie?

Wij verlenen in principe ondersteuning aan rechts­personen en aan projecten die ook door andere fondsen worden gesubsidieerd. We verlenen ook onder­steuning aan studenten die voor een stage of scriptie­onderzoek in Israël en/of Palestina willen verblijven.

Hoe werkt het?

Als u ondersteuning wil aanvragen stuurt u eerst een conceptvoorstel (max. 500 woorden) met daarin omschreven wat het idee van het project is en welke steun u aanvraagt. Wij geven dan aan of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Als uw project in aanmerking komt voor ondersteuning sturen we u de richtlijnen voor het indienen van een volledige aanvraag.

Wij nemen subsidiebeslissingen altijd op basis van aanvragen die volledig en puntsgewijs zijn ingevuld; beantwoord verschillende vragen uit de richtlijnen niet tegelijk, maar een voor een.

Bachelor- en Master-studenten die een scriptieonderzoek of stage in Israël en/of Palestina willen doen hoeven alleen een CV, een aanbevelingsbrief van zijn of haar begeleider, en een voorstel van maximaal 1000 woorden in te dienen. In het voorstel wordt aangegeven welke activiteiten het bezoek aan Israël en/of Palestina behelst, wat het doel is van de scriptie of stage, wat de planning ervoor is, en met welke partners in Israël en/of Palestina (eventueel) wordt samengewerkt. Alleen studenten die aan een universiteit of hogeschool in Nederland of Vlaanderen studeren komen in aanmerking voor een ondersteuning, van max. € 1000 p.p. Elke persoon kan de toelage één keer ontvangen.

Alle correspondentie geschiedt via email.

Planning en verwerken van aanvragen

De beoordeling van volledige aanvragen die uiterlijk 1 april zijn ingestuurd, wordt uiterlijk 1 juli met aanvragers gecommuniceerd.

De beoordeling van volledige aanvragen die uiterlijk 1 oktober zijn ingestuurd, wordt uiterlijk 1 januari met aanvragers gecommuniceerd.

Voor het indienen van scriptie- en stagevoorstellen en conceptvoorstellen geldt geen specifieke deadline. Ingestuurde voorstellen worden indien mogelijk binnen een maand beantwoord.

Beoordeling

De beoordeling van uw aanvraag leidt tot vier mogelijke uitkomsten:

1. Afwijzing

2. Aanpassingen van uw voorstel gewenst. Aanpassing is een keer mogelijk. Voor volledige aanvragen geldt dat de aangepaste versie voor de eerstvolgende indien deadline (1 april of 1 oktober) moeten worden ingestuurd. De beoordeling van aangepaste voorstellen leidt tot uitkomst 1, 3 of 4.

3. Interview gewenst. Uw aanvraag kan op basis van dit interview alsnog worden afgewezen.

4. Acceptatie

Contact